The Mayor, Amstelveen

The Mayor, Amstelveen

“Op mijn twaalfde ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met organisaties in de hulpverlening. Mijn thuissituatie was dusdanig slecht dat ik uiteindelijk op mijn vijftiende uit huis geplaatst, ik kwam in een crisisopvang terecht. Vanaf dat moment heb ik besloten: ik ga niet meer terug naar huis. Ik heb eerst een tijdje bij vrienden geslapen, wat een slechte invloed op mij had. Ik was veel aan het blowen, waardoor ik uiteindelijk in een afkickkliniek belandde. Vanaf dat moment heb ik (jeugd)reclassering gekregen via Rick Klunder. Rick heeft mij toen die tijd geholpen. Ik kon in een fasehuis wonen in Groningen, waar ik uiteindelijk zo’n 7 tot 8 maanden heb gewoond. Er was hier zoveel focus op de verslaving, en niet om de dingen eromheen waardoor het stoppen erg moeilijk was. De sfeer was erg negatief, wat niet bevorderlijk was voor mijn situatie. Pas vanaf het moment dat ik ging werken ging het stukken beter. Ik zie dit ook echt als omslagpunt in mijn leven. Het hebben van structuur zowel als een doel voor de dag is zo belangrijk. Via Rick heb ik uiteindelijk een indicatie voor begeleid wonen gekregen. Een tijd later ben ik naar ZCNN gegaan, waar ik Bas Burgman, destijds mijn begeleider, leerde kennen. Via hem kreeg ik een kamertje in de Oosterpoort. Omdat het goed ging kreeg ik daarna een woning aan de Vismarkt, waar ik twee á drie jaar met heel veel plezier heb gewoond.”